Samen werken aan duurzame events

Sustai­na­bi­li­ty Pledge

Koninklijke Jaarbeurs heeft de ambitie om de meest duurzame organisator en facilitator van beurzen en evenementen in Europa te worden. In onze operatie en het contentprogramma nemen we al veel initiatieven om de evenementen te verduurzamen, zoals afvalscheiding, een duurzaam horeca assortiment en duurzaamheid als thema op de beurs.

Door de pledge, oftewel een belofte, te ondertekenen beloven Jaarbeurs, exposanten en bezoekers hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid. Zowel in de operatie, organisatie als het bezoek.  

Samen werken aan een duurzame toekomst

De bouw- en installatiesector werkt aan een verduurzaming van de branche. De industrie heeft uitgesproken in 2030 CO2 neutraal te willen zijn. We willen als Jaarbeurs duurzaamheid aanjagen in de sector door de beurs zo duurzaam mogelijk te organiseren en daarbij exposanten en bezoekers stimuleren om op een duurzame manier aan het evenement te deel te nemen/te bezoeken.

Als je de pledge ondertekent, beloof je:

 1. Klimaatneutraal naar Jaarbeurs te reizen
 2. Circulaire materialen te gebruiken
 3. Kiezen voor verantwoordelijke consumptie
 4. Anderen stimuleren mee te doen

“In alles wat wij doen komt duur­zaam­heid naar voren.”

Hans Smid, Vice-President Digital Energy bij Schneider Electric, over duurzaamheid: “Op elk punt in onze organisatie brengen wij duurzaamheid naar voren.” Schneider Electric focust zich al 25 jaar op verduurzaming. Het bedrijf werd in 2022 uitgeroepen tot meest duurzame organisatie in de wereld en daar zijn ze supertrots op. Met gebruik van de SDG’s van de Verenigde Naties werkt het bedrijf naar haar duurzaamheidsdoelen toe.

Hans Smid: “Duurzaamheid zit ons in het bloed.” Zo was de stand van Scheider Electric tijdens VSK 2024 volledig circulair gebouwd. Het ondertekenen van de Sustainability Pledge was voor Schneider Electric een no-brainer.

Bezoek Schneider Electric

“Een beter buiten, begint binnen.”

Beatrijs van de Ven, Marketing & Communication Director bij Remeha Nederland: “Bij Remeha is duurzaamheid van groot belang. In alles wat we doen.” En dat bleek wel tijdens VSK 2024 waar Remeha een volledig circulaire stand had. Geen vloerbedekking, verpakkingsmateriaal van ketels als fundament voor de bar en gerecyclede expansievaten als lampenkappen.

Remeha steunt de Jaarbeurs doelstelling om in 2030 de meest duurzame en klimaatneutrale evenementenlocatie van Europa te zijn en tekende daarom de Sustainability Pledge

Bezoek Remeha

“Ver­duur­za­men doe je samen.”

Erik van Dongen, Manager Marketing & Product Management bij Zehnder Group Nederland, ontwikkelt een variëteit aan duurzame oplossingen: “Wij willen als fabrikant laten zien wat ons product bijdraagt aan de milieuprestatie.” Zehnder ontwikkelt gezonde, comfortabele & duurzame producten. Het bedrijf zet de eerste stap om samen met partners duurzamer te werken, want verduurzamen doe je samen.

Zehnder onderschrijft de ambitie van Jaarbeurs om in 2030 de meest duurzame en klimaatneutrale evenementenlocatie van Europa te zijn en heeft daarom de Sustainability Pledge ondertekend.

Bezoek Zehnder

Pledge voor Jaarbeurs

 1. CO2 neutraal te zijn in 2030.
 2. Duurzame en circulaire vakbeurzen in het segment bouw- en installatie te organiseren.
 3. Leiderschap in de industrie te tonen door transparant te zijn op ESG doelen en de duurzame transitie in de industrie aan te jagen.
 4. Maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen door het steunen en betrekken van sociale ini­ti­a­tie­ven.

Pledge voor exposanten

 1. Als team klimaatneutraal naar Jaarbeurs reizen en logistiek transport met minimale uitstoot.
 2. De stand opbouwen met circulair en duurzaam materiaal.
 3. Kiezen voor verantwoorde consumptie door een eigen waterfles mee te nemen, kiezen voor duurzame opties voor eten en afval goed scheiden.
 4. Anderen aan te moedigen om mee te doen aan de pledge.

Pledge voor bezoekers

 1. Klimaatneutraal naar Jaarbeurs reizen.
 2. Het gebruik van materiaal te verminderen: minder promotiemateriaal aannemen, online te connecten.
 3. Kiezen voor verantwoorde consumptie door eigen waterfles mee te nemen, kiezen voor duurzame opties voor eten en afval goed scheiden.
 4. Anderen aan te moedigen om mee te doen aan de pledge.